Kombiterminal Yilport Stockholm Nord. Intill E4 och Ostkustbanan nära Arlanda.

Med kombiterminalen Yilport Stockholm Nord fylls ett tomrum i norra Stockholm/Mälardalen. Terminalen är en av landets riktigt stora med snabb järnvägsförbindelse till ostkustens största containerhamn i Gävle och ett optimalt läge i Rosersberg i landets hetaste tillväxtregion. Förutsättningarna för effektiva och miljövänliga transporter till och från Stockholm/Mälardalen är med andra ord utmärkta. Idag trafikeras kombiterminalenbl.a. med tåg från Yilports containerterminal i Gävle, och en tågpendel från norra Tyskland. 
DSC00374PS500

 I en kombiterminal flyttas containrar, trailers och lastflak från tåg till lastbil eller från väg till järnväg.
Kombiterminal Stockholm Nord utrustas med den senaste tekniken; eldrivna rälsbundna kranar och miljö-truckar.
Ett kraftfullt IT-system ser till att rätt last hamnar på rätt ställe. I Stockholm Nord är erfarenheterna från
tio mycket framgångsrika år i Gävle en betydande fördel.


Stockholm_Nord_Flygbild_copy2Logistikcenter Stockholm Nord är en av landets riktigt stora lokaliseringar av företag med höga krav på 
effektiva transporter. Här finns idag bl.a. Lidl:s nya centrallager, PostNord-terminalen som betjänar 800 000 
hushåll och 77 000 företag. Andra företag på området är t.ex. Samdistribution AB, som årligen distribuerar 
över 20 miljoner böcker och artiklar för bl.a. Bonniers. Dustin, DHL och Nokian Tyres är också exempel på 
Stockholm Nord-etableringar. Fler är på gång t.ex. etablerar sig nu Ericsson i logistikcentret.

IMG_0162-copy_600_web


Högupplösta bilder sep 2015: Animation     Kranar
Ladda ned: Folder April 2015
Filmer: Liebherr RMG Cranes (42 sek) -  Stockholm Nord Logistic Hub (35 sek)
            140827 Transport & Logistik - 140827 Trailer - 140826 Webfinanser - 140826 Gefle Dagblad

Logistik

orangeEffektiva logistiklös-
ningar där även lagring av containrar kan ingå som en viktig del.

Miljö

greenUtifrån dina behov strä-
var vi alltid efter att hitta optimala transporter/
lösningar, inte minst ur ett miljöperspektiv.

Världsmarknad

blueMed Stockholm Nord som start- eller slutpunkt ligger världen öppen för dina globala transporter.

Öppenhet

yellowÖppet för alla som fraktar gods. Hög tillgänglighet och tullfrihet är viktiga servicefaktorer.